Vastutustundlik hoiustamine

Vastutustundlik hoiustamine

Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

Jupiter Plus AS pakub oma klientidele kvaliteetset teenustepaketti vastutustundlikuks kauba hoiustamiseks.

Meie ladudes, kogupindalaga ligi 10 000 m2 (neist 800 m2 aastaringse ühtlase temperatuuriga 18°), Te võite hoiustada oma kaupa sh tollirežiimis. Kaup laos on kindlustatud summas 10 mln eurot.

Viimasel ajal laialt levinud vastutustundlik kauba hoiustamine on segment kauba hoiustamise valdkonnas. Leping vastutustundliku hoiustamise kohta, mis allkirjastatakse mõlema osapoole poolt, on  suurepärane võimalus vähendamaks lao ülalpidamisega seonduvaid kulutusi. Kokku hoitud raha võib suunata teiste Teie äri prioriteetsete valdkondade arendamiseks.

 

 

Pakkudes oma klientidele vastutustundliku hoiustamise teenuseid, võtame me enda peale rea kohustusi, mils sisaldavad endas lao tehnilist hooldust, eritehnika ostu, remonti ja hooldust, kontrolli personali ohutusnõuetest kinnipidamise üle ja ka turvateenistuse palkamist.

 

Suur kogemus laonduslogistika valdkonnas ja kõrgetasemeline töökollektiiv kindlustavad operatiivse ja kvaliteetse kauba käitlemise alustades kauba ladustamisest lõpetades selle kliendini toimetamisega.

 

Täpselt organiseeritud laoinventuur ja kõikidest tuleohutusreeglitest kinnipidamine tagavad usaldusväärse hoiustamise lepingus ära toodud ajaks.

 

Vastutustundliku hoiustamise eelised on ilmselged. Me oleme juba hoolitsenud:

  • lao ehituse ja sisustuse eest,
  • oma laomajanduse loomise ning pidamise eest,
  • laotehnika ja laadimisseadmete ostu, hoolduse ja remondi eest
  • selle eest, et tasumisele kuuluks ainult Teie poolt reaalselt kasutatav pind ja konkreetsed kauba hoiustamise ja käitlemisteenused


Vastutustundliku hoiustamise teenused on ainus ja optimaalseim variant kõigi jaoks, kes soovivad, et nende kauba hoiustamine toimuks õiguspäraselt, kõiki nõudeid ja norme silmas pidades.