Ohtlike kaupade vedu (ADR)

Ohtlike kaupade vedu (ADR)

Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

Jupiter Plus AS on juba aastaid spetsialiseerunud ohtlike kaupade (ADR) veole. Selle aja jooksul on ettevõte tõestanud, et tegu on usaldusväärse partneriga, kes suudab tagada laia valiku kvaliteetseid teenuseid ohtlike kaupade veoks.

Ohtlike kaupade alla, mille transpordil tuleb rakendada erilisi ettevaatusabinõusid, kuuluvad need ained ja materjalid, mis on oma füüsikalis-keemiliste omaduste poolest väga ohtlikud. Eriti ohtlike kaupade vedu teostatakse vastavalt eeskirjadele spetsiaalseid ohutusnõudeid silmas pidades. Kõik need meetmed, eeskirjad ja nõuded ei ole tekkinud mitte tühja koha peale. Ohtlikud ja eriti ohtlikud ained ning materjalid võivad oma omaduste ja eripärade tõttu tekitada olulist, tihtipeale korvamatut kahju keskkonnale ja need võivad endast ohtu kujutada inimese tervisele ja elule. Kahju võib tekkida siis, kui ei järgita ettevaatusabinõusid ja/või ei olda oma töös piisavalt professionaalsed.

Ohtlikud ained võivad olla plahvatusohtlikud, kergesti süttivad, mürgised ja/või põhjustada korrosiooni. Seetõttu ei saa neid ilma erinõuetest kinni pidamata, ilma spetsiaalse pakendi, õige paigutuse ning kinnituseta, transportida. Lisaks sellele muutuvad ohtlikud kaubad eriti ohtlikeks, kui vedada korraga erinevate omadustega ohtlikke aineid, näiteks mürgiseid ja tuleohtlikke aineid. Nende omavahelisest koosmõjust ja kokkupuutest ümbritseva keskkonnaga võib saada tõeline tragöödia. Seetõttu nõutakse ohtlike kaupade veoks spetsiaalselt selleks puhuks ette nähtud transpordivahendeid ning kvalifitseeritud personali.

  • Me omame kõiki vajalikke lube ohtlike kaupade maanteetranspordiks.
  • Meie käsutuses on usaldusväärsed ning kvaliteetsed transpordivahendid. Iga meie sõiduk võib vedada ohtlikke kaupu, kaasa arvatud klassi 1 kuuluvaid kaupu.
  • Meil on spetsiaalse koolituse läbi teinud personal. Kõik meie veokijuhid omavad ADR-sertifikaati ning meie firmajuhid on läbi teinud ohtlike kaupade tarne ja hoiustamise kursused.

Meie esmane ning otsene ülesanne on viia võimalikud riskid miinimumini, teada põhjalikult oma eriala nüansse ja olla nii sotsiaalses kui ökoloogilises mõttes vastutav transpordifirma. Me oskame õigesti ohtlike kaupade vedu teostada!


Peamised firma tegevuspiirkonnad:

  • põhilised Vene suunad : Moskva, Sankt Peterburg
  • kõik ELi liikmesriigid
  • ELi mitte kuuluvad Ida- ja Lääne-Euroopa riigid