Meie eelised

Meie eelised

Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

Praegusel ajal pakuvad paljud firmad transpordi- ja ekspedeerimisteenused. Esimese hooga võib tunduda raske eelistada neist ühte ning näib, et küsimus on ainult hinnas. Tegelikult see nii siiski ei ole.

Meie kolleegide seas transpordi- ja logistikasektoris on palju väärikaid ja ausaid ettevõtteid, mis on tegevad nii meie lähinaabruses kui ka kaugemates riikides. Kõik nad on omamoodi head ja unikaalsed, kuid siiski on meie ettevõttel ilmselgeid eeliseid teiste ees. Heitke pilk mõnedele neist:

Soodne geograafiline asukoht

Eelkõge tuleks välja tuua meie tolliladude, mille kogupindala on 5 000 m2, soodne paiknemine. Esimene neist asub VIA BALTICA teel ning tegeleb Euroopa suunaga. Teine aga asub Muuga sadamast vaid paari kilomeetri kaugusel ning tegeleb edukalt Ameerika, Brasiilia ja Kagu-Euroopa? suundadega.

Meie transpordivahendid

Kõik transpordiks kasutatavad vahendid on meie omand ning seetõttu ei sõltu me teiste ettevõtete ebakompetentsusest. Kogu transpordiprotsessi kontrollitakse pidevalt - alates kauba peale laadimisest kuni selle sihtkohani toimetamiseni. Me oleme teadlikud sellest, mis staadiumis transport parasjagu on. Meie käsutuses on rohkem kui 40 transpordivahendit. Peamiselt on need Volvo EURO 3 kuni EURO 5 standartitele vastavad veokid, 60-120 m3 mahuga haagised ja poolhaagised, konteinerveokid ning külmutusseadmetega varustatud veokid. See võimaldab meil oma jõududega toime tulla nii tavakauba- kui ka eritingimustel tarnitava kauba, näiteks kiiresti rikneva kauba, veoga. Viimane peab vastama ATP Euroopa või ADR regulatsioonidele.

Ohtlike kaupade vedu (ADR)

Alates 2005. aastast teostame me ka ohtlike kaupade vedu, kusjuures kõik ADR kaupade kategooriad on esindatud. ADR kaupade vedu toimub kas meritsi koostöös Maersk Sealandi ja China Shippinguga või maismaad pidi meie oma jõududega. Veetava ADR kauba hulka kuulub: püssirohupulber, pürotehnika, laskemoon, kapslid, välgumihklid ja teised ohtlikud ning kergesti süttivad kaubad. Oma tolliladudes töötame me ADR kaubaga, hoiustame seda, laadime ümber ning vormistame tollidokumendid.

Jupiter Plus AS on Maksu- ja Tolliameti poolt litsenseeritud esindama kolmandate riikide (mitte-EL liikmesriikide) ettevõtteid

Eestis omavad sellist staatust vaid 6 ettevõtet. Mitteresidendi maksuesindaja on isik, kes on volitatud esindama mitteresidenti Eestis kõikides makse puudutavates küsimustes

 

Muuhulgas võib öelda, et firma usaldusväärsus põhineb selle kindlal finantsolukorral. Juhindudes oma kommertstegevuses põhilistest Ekspediitorite assotsiatsiooni nõuetest, on firma täielikult vastutav klientidele osutatud teenuste ees. Jupiter Plus ASi tegevusriskid on kindlustatud 60 000 eurole. Vajadusel garanteerime lahendused probleemidele kindlustusfirmade või kohtuorganite kaudu.

Kõiki kaubavedusid teostatakse CMR, TIR ja ADR konventsioonide raames.

Meie poole pöördudes usaldate Te oma kauba professionaalide kätte!